Къща за гости Родопски Хан близо до:
Белинташ, Кръстова гора, Караджов камък
с.Врата / Асеновград
Белинташ – светът на живите

Белинташ е плато, разположено в северните Родопи на около 1200 метра
надморска  височина.  То  е  само  на  около  50  километра  от  Пловдив
Мястото е било използвано от древните тракийци преди 7000 години и е
било най-голямото светилище на бог Сабазий. Някои историци твърдят, че
Александър  Велики  е  зазидал  златна  колесница  в  тайна  пещера  на
Белинташ.

Разказва  се,  че  през  90-те  златотърсач попитал  известния  български
медиум  Ванга  дали  би  намерил  нещо  ценно  в  района  на  Белинташ.
Ясновидката му казала, че източните склонове на платото са били древно
гробище и 800кг злато били заровени там. Ванга също предсказала, че
Белинташ ще разкрие тайнитеси едва след като отнеме 8 живота. До този
момент на Белинташ е имало 2 смъртни случая на хора ударени от мълния.

Тракийското светилище е често посещавано от ясновидки и врачки, за да
„презаредят” енергията си. Все още е загадка дали мястото притежава
някакви  особени  способности,  но  е  факт,  че  на  платото  стрелката  на
компаса  полудява,  а  зимата  снегът  се разтопява  веднага щом  докосне
скалата.

Източници показват, че това е било най-голямото и важно светилище в тази
част на Европа. Някои смятат, че множеството издълбани знаци и символи
на  Белинташ  са  всъщност  небесна  карта  на  съзвездията.  Дори  има
предположения, че платото е използвано за приземяване на извънземни
кораби.  Въпреки  това  археолозите  са  категорични,  че  това  е  просто
светилището на бог Сабазий и го доказват с намерената там сребърна
плочка. На нея божеството е изобразено седнало на трон, а на заден фон
са нарисувани издигащи се змии.

Из цялото плато има различни по размер
и форма олтари, където древни жреци са палели огън, сипвали са вино и са
предсказвали бъдещето по височината на пламъците.
Римският историк Светоний пише, че именно в Белинташ жреците предсказали
на Октавиан Август, че ще бъде успешен император.

Интерес  представляват водните щерни  на  Белинташ.  Те  представляват
идеално кръгли дупки издълбани в скалата. До ден днешен е загадка как
древните тракийци са направили тези дупки с примитивните си инструменти
преди 7000 години. Щерните са пълни с вода и никога не пресъхват. По-
голямата щерна е с диаметър 2.10м. и е дълбока 2.45м. и в нея има
около 7 кубика  вода. 

В  определен  период  от  годината  слънцето  и  луната  се
отразяват във водите на щерната и жреците са вярвали, че ако човек се
изкъпе в свещените води на щерната през това време, ще се доближи до
космоса и ще придобие голяма сила и знание.
В превод от древен тюркски език Белинташ означава „скала на познанието”.